Superglide (SG) to system profili trzykomorowych przeznaczony do konstruowania drzwi przesuwnych izolowanych termicznie. Głębokość ościeżnicy wynosi 116 mm (2 tory) lub 181 mm (3 tory), natomiast głębokość skrzydła osiąga 51 mm. Istnieje możliwość zatopienia ościeżnicy w warstwach posadzkowych, tak żeby uniknąć pojawienia się sztucznego progu. Skrzydła przemieszczają się po dwu i trzykołowych szynach jezdnych co pozwala na otworzenie znacznych przestrzeni. Umieszczone wózki pod elementami ruchomymi eliminują niebezpieczeństwo obwieszania się drzwi. Możliwe kombinacje dwu, trzy, cztero i sześcioelementowe na bazie ościeżnicy dwu- lub trzytorowej.
W tym systemie wyróżniamy też podgrupę Monorail o podwyższonej izolacji termicznej. Ukształtowanie ościeżnicy drzwi przesuwnych, w której bezpośrednio można mocować wypełnienia wpływa pozytywnie na ekonomię. W tradycyjnych systemach przesuwnych, części stałe w oknach przesuwnych wykonywane są ze skrzydeł i mocowane na stałe. Zaletą jest możliwość stosowania typowych dla innych systemów listew szklących i uszczelek.